Om Bølgebryder / Testimonials

Testimonials

I had the pleasure of working with Thomas for several years. He is among the best coaches I have met. Thomas exhibits strong interpersonal skills and a unique capacity for empathy. Furthermore he is always dedicated, positive and pleasant to work with. 

For the period we worked together Thomas created the coaching set up (strategic and operational) for a very large and complex organization and he achieved remarkable results by coaching managers. 

So if you need a coach with both strategic and operational skills I can warmly recommend Thomas.
 
Allan Wissmann, Koncernøkonomichef CFO, Vejlefjordfonden
 
                                             -----------------------------
 
Jeg har brugt Thomas Michaelsen som underviser ifm uddannelse af LEGO Systems globale auditorer. Thomas skiller sig markant ud som underviser, ved at være meget indlevende, faglig dygtig, inspirerende og sjov.
 
Under opbygningen af uddannelsen var Thomas meget god til at omsætte skæve
ideer til konstruktiv læring. Specielt skal  det nævnes, at mixet mellem teori og praktiske opgaver gjorde, at alle deltagere fik maksimalt udbytte af undervisningen.
 
Thomas' coachende og anerkendende tilgang til andre mennesker gør, at han er
en fornøjelse at være sammen med og gøre forretning med.

Susanne Lohse, Quality- & LEAN Manager, DANPRES A/S
 
                                            -----------------------------
 
Vi har haft fornøjelsen af at gennemføre et 4 dages skræddersyet kommunikationsforløb med Thomas Michaelsen. Baggrunden var et ønske om at styrke medarbejdernes kommunikations- og konfliktopløsningskompetencer, således at de rustes bedst muligt til det igangværende skift fra teknologifokus til fokus på brugernes anvendelse af teknologiens muligheder.
 
På baggrund af nogle indledende samtaler har Thomas sammensat et super forløb der har afsat tydelige spor i afdelingens interne sprogbrug og adfærd og som utvivlsomt vil komme til gavn for vores brugere. Som underviser er Thomas god til at formidle stoffet på en vedkommende måde gennem inddragelse af personlige erfaringer, fordybelse,
gruppearbejder samt fysiske øvelser.

Søren Bach-Hansen, Digitaliserings- og IT-chef, Svendborg Kommune

                                              -----------------------------

Takket være din og edsbjergs indsats i Prag er vi kommet meget tættere på hinanden, så endnu engang tak for det!

Susanne Lohse, Management System Manager, LEGO

                                              -----------------------------

"Gennem et mangeårigt samarbejde med Thomas, både som kollega i Odense Kommunale Ældrepleje og nu, hvor han er selvstændig konsulent, har jeg altid oplevet Thomas som en yderst kompetent med- og modspiller i forskellige processer. Jeg kan fuldt ud anbefale, at du trygt overlader roret til Thomas, og så skal han nok styre dit projekt sikkert i havn - også hvis der skulle være "uvejr" undervejs...."

 

Tom Toft, Leder Pensionistservice og værksted Odense Kommune

  

                                              -----------------------------

 

"Vi har afviklet et helt suverænt forløb for alle medarbejdere og ledere sammen med Thomas. Et forløb med 9 teams, der har været igennem projekt "Pudse perler og relationer" med et indhold, der handler om anerkendende ledelse, kommunikation og selvledelse.

Successen er hjemme takket være Thomas' unikke evne til at møde medarbejderen og teamet, der hvor de er og ad den vej få alle med - kombineret med Thomas' evne til at agere fleksibelt i forhold til det han ser, hører eller registrerer på anden måde. 
Prikken over ièt er, at Thomas har præsenteret os for konkrete, enkle og let tilgængelige kommunikative metoder, som alle direkte kan gå hjem og anvende i hverdagen. 
Det passer perfekt til os, idet det for os er i handlingerne det rykker...... 

Vi fik konstrueret en perlekæde mellem værdier - medarbejdere - ledere og konkrete handlinger på 1 dag ! 

Vi fik gjort luftige ord konkrete, så vi har et fælles fundament og så på en nærværende, sjov og yderst relevant facon - takket være Thomas. 

Vi er : 170 medarbejdere fordelt på 9 forskellige teams på 5 forskellige adresser og med mange forskellige faggrupper fordelt på 3 vagtlag. Vi er en del af Sundhed & Omsorg i Esbjerg kommune og repræsenterer Distrikt Ribe Syd. 

Det har været en fornøjelse...... "

Mona Buhl, Distriktschef Ribe Syd  

-------------------------------------

 ”Thomas’ og Nicolai’s meget klare måde at spørge på og sætte os i gang med gruppearbejdet på gjorde, at der ikke ligesom var plads til så meget slinger i valsen. Personalegruppen virkede til at tænde på deres skift mellem praksis og teori og en teori, som ikke var noget personalet var helt kendt med. Der er endelig, efter mange års forsøg på at nå der til, hvor vi er nu, kommet noget på skrift, som personalet efterfølgende har været lynhurtige til at få samskrevet, uden overhovedet at tænke på om de skulle have tid eller ej. Det skulle bare laves færdigt”.

Charlotte, Souschef, Specialbørnehaven Platanvej.

-------------------------------------

”Det har været et rigtigt godt forløb med mange gode redskaber til at arbejde med sig selv og andre. Thomas har stor viden og er meget dygtig til sit fag og under hele forløbet har der været meget fokus på at lære, på humor og med respekt for den enkelte. Generelt har det været et supergodt kursus.”

Lene Christoffersen, socialpædagog, Enghaveskolen, deltager på kurset NLP-kommunikation og coaching, Horisonternes Hus forår 2006.

-------------------------------------

Thomas har holdt 2 kurser hos inCaptiva, hvor hovedpunktet hed ”At forbedre intern og ekstern kommunikation”
Thomas spænder meget vidt i sin viden om -og erfaring med kommunikation – man læner sig blot tilbage og tager trygt imod. 

Der er fuld koncentration og alle føler at de får brugbare redskaber og en dybere forståelse for hvad klar kommunikation er.
Vi er alle blevet velbespist, er mætte og glade og kan bruge de opskrifter, som Thomas har lavet til os både internt og eksternt over for kunder og samarbejdspartnere.
Vi har som firma fået en konstruktiv og klar kommunikation der er levende og som afspejler sig i glade medarbejdere og tilfredse kunder.

Christina Johannsen
Adm. Direktør
inCaptiva

-------------------------------------

”Også i onsdags var Thomas’ arrangement rigtig godt. Han er meget inspirerende som oplægsholder og sætter fokus på nogle gode emner. Jeg har ikke noget præcist bud på hvad han kan komme med yderligere oplæg til og omkring – men jeg kunne forestille mig at han godt han hive noget op af sin høje hat. Under alle omstændigheder synes jeg det er godt at opleve kollegaerne fra en lidt anden vinkel i hans ”legestue”, det alene er det hele værd – uagtet at jeg ikke rammer papirkurven særlig godt!”

”Jeg syntes anden del også var god og fik selv meget ud af de 2 timer. Hele forløbet har for mit vedkommende sat ord på nogle af de ting jeg måske kunne/vidste i forvejen alene baseret på erfaring, og også givet lejlighed til at have kollegial sparring på et andet plan og omkring emner, som vi ikke berører i det daglige. Så ’thumbs up’ herfra og stor lyst til at deltage i en opfølgende session, hvis det skulle være muligt.”

” Jeg vil da gerne rose ham og sige det er lige i øjet det han kommer med, så mere af samme skuffe.”

Medarbejdere Incaptiva

-------------------------------------

Det var et særdeles spændende og interessant kursusforløb, hvor den teoretiske gennemgang var tilpas krydret med praktisk træning.

En fantastisk måde at blive klogere på vores medmennesker på.

Jeg er blevet oplyst, skubbet og bevidst om mine overbevisninger, eller hvordan jeg finder frem til dem og det er på grund af en særdeles professionel undervisning.

Det har været super og jeg vil bruge det I har lært mig på kurset fremover.

Deltagere NLP-kommunikation og coaching, FORA 1748

Thomas Michaelsen | CVR: 28 91 45 55 | Flittiglisevej 60, 5250 Odense SV  | Tlf.: 23 96 35 37 | boelgebryder@gmail.com